Vačkové hřídele se vyrábějí z ocele a litiny. Výchozím materiálem ocelových vaček je tyčový materiál, následně přesně obrobený a na povrchu indukčně kalený, resp. cementovaný. Vačkové hřídele z tvrzené litiny se vyrábějí odléváním slitiny železa. Používaný ocelový materiál na výrobu vačkových hřídelí se od litiny liší strukturou materiálu, především obsahem uhlíku – max. 2,11 %. Nad touto hranicí uhlíku hovoříme již o litině.

TIP: Přečtete si, jaká rizika vznikají při nedodržení správných postupů výměny vačky a jak jim lze předcházet.

Oba materiály se odlišují strukturou stavby, resp. uspořádáním atomů v krystalové mřížce a tím i různou houževnatostí a tvrdostí. Výroba vačkových hřídelů je náročná na přesnost. Kontrola geometrických tvarů vačkových hřídelů se provádí laserovým měřením. Ocelové vačkové hřídele zvládají větší mechanická zatížení než litinové a jsou srovnatelné s OE vačkami. Vačkové hřídele z tvrzené litiny mají tvrdší povrch, jejich výroba je méně nákladná a jsou pro aftermarket levnější. To ovšem neznamená, že by měly mít nutně nižší životnost – při dodržení správného postupu demontáže a výměny vačkového hřídele, stanoveného výrobcem motoru, je možné ocelové vačky v určitých typech motorů nahradit právě litinovými.

Pin It on Pinterest