Pokud dochází k nadměrnému opotřebení hydraulických zdvihátek, znamená to, že komponenty hydraulického systému nepracují, jak mají. Všechny komponenty, přenášející sílu, musí fungovat v dokonalé synchronicitě a za optimálních pracovních podmínek. Pokud kterýkoli z komponentů nepracuje správně, může se projevit závada jak u samotného komponentu, tak i u jiného – v systému souvisejícího. Poškození konkrétního dílu nemusí znamenat, že tento díl je vadný, ale že celý systém nepracuje z nějakého důvodu správně.

 

Znaky poškození hydraulických zdvihátek

Na fotografiích jsou patrné znaky poškození. Ty ovšem nesouvisí s materiálem zdvihátek, ale se špatným chodem komponentů.

Zdvihátka byla poškozena zvýšeným mechanickým tlakem nebo v důsledku nedostatečného mazání. Zdvihátko je pak silně stlačené mezi palcem vačkového hřídele a ventilem. To je patrné na pístku zdvihátek, kde je zřetelný nadměrný otlak od ventilu. Zároveň jsou patrné znaky extrémního tlaku na zdvihátko na jeho vrchní ploše, kde na něj působí palec vačky. Povrch PD zdvihátek je speciálně upravován, aby vydržel dlouhodobou zátěž. Pokud je tlak nepřiměřeně vysoký, olejový film na povrchu zdvihátek není schopen odolat tomuto nadměrnému mechanickému namáhání. Smíšené tření a nedostatek olejového filmu zapříčiní jeho poškození. Pokud zdvihátka pracují v takto nevhodném pracovním prostředí, je zde velmi vysoká pravděpodobnost, že dojde k poškození také dalších komponent celého mechanismu přenosu síly.

Znaky poškození na vačkovém hřídeli.

Na fotografiích lze vidět znatelné opotřebení vačky.

Vačka je také poškozena na odvrácené straně její pracovní plochy – tedy palce vačky. Tato strana hřídele by za normálních okolností neměla klást na zdvihátko výrazný tlak, neboť se jedná o neaktivní fázi v rotaci vačky. V této fázi by měla vačka pouze volně klouzat po olejovém filmu povrchu zdvihátka (než opět dojde k jeho pracovní fázi). Na této části vačky je evidentní opotřebení, což je důsledek silného tření komponentů vačky se zdvihátkem, namísto zmíněného volného klouzání po olejovém filmu. Pokud se k tomuto stavu přidá ještě nedostatečné mazání, problém se objeví ještě dříve. Stejné opotřebení je patrné i na jiných palcích vačky (v její nepracovní části).

Opotřebení zdvihátka a vačky jsou důsledkem jiného problému. Nejde o vadné komponenty, ale o projev jiné závady. Hydraulický systém může bezchybně pracovat jen za optimálních podmínek. K tomu je vždy nutné měnit všechny komponenty, které s vačkou souvisí – ideálně v kompletních sadách, které tento problém řeší. Samozřejmě je nutné zajistit také správné mazání všech komponentů. Vždy doporučujeme provádět opravy dle dílenské příručky výrobce vozidla.

Další možné příčiny závad:

  • Oslabené mazací schopnosti motorového oleje v důsledku kontaminace motorovou naftou. Např. netěsný vstřikovač. Motorová nafta kontaminuje olej a oslabuje olejový film mezi vačkovými palci a zdvihátky.
  • Problémy s kvalitou motorového oleje – vačkový hřídel má úzké vačkové palce (záměrně, protože je zde omezený prostor v hlavě válců). Motorový olej tedy musí splňovat předepsané normy VW (505.01, 506.01 a 507.00). Tento olej je obecně dražší, ale je to jediný olej, který zajistí potřebný „olejový polštář“ mezi vačkovým hřídelem a zdvihátky tak, aby vydržely vysoké kontaktní tlaky.
  • Poškozené vačkové palce vačkového hřídele.
  • Nesprávně nastavené časování ventilů nebo „přeskočení“ rozvodového řemene.
  • Špatná tloušťka těsnění hlavy válců.
  • Opracování dosedací plochy pro těsnění hlavy válců.
  • Kombinace výše uvedených důvodů.

Jiné problémy

Použití původních dílů při výměně jen některých komponent způsobuje opakované problémy. Sice dojde k odstranění poškozených dílů a nahrazení novými, ale příčina trvale zůstává (např. výměna poškozených zdvihátek, ale ponechání původní vačky s vydřenými palci). Závada se opět brzy projeví a v podstatě jde pouze o vyhozené peníze. Proto vždy doporučujeme měnit všechny komponenty, které spolupracují v rámci jednoho systému. V tomto případě kompletní sady vaček.

Pin It on Pinterest