Nejčastějšími závadami jsou prasklé a vydřené vačkové hřídele. Prasknutí hřídele bývá často způsobeno chybnou montáží do vyoseného uložení, které omezuje volné otáčení vačky. Přidírání vačkových hřídelů může být zapříčiněno nečistotami v ložiskovém uložení hřídelů, respektive nesprávnou funkcí mazacího systému motoru.

K montáži je nutné používat výrobcem předepsané montážní přípravky takovým způsobem, aby došlo ke správnému nastavení vačkového hřídele. Pokud nedojde ke správnému nastavení, může to vést k nadměrnému namáhání některého z komponentů.

Výrobci motorů doporučují používat při výměně vačkového hřídele celou sadu. Ta obsahuje díly, které s vačkovým hřídelem souvisí (vačkový hřídel, kluzná ložiska, šrouby vík ložisek, zdvihátka, příp. příslušenství vahadel a potřebný pomocný materiál). Dodávané kompletní sady eliminují případné chyby při výměně vačkových hřídelí a následné závady. Samozřejmě nelze opomenout další kroky, jako je například vymezení ventilové vůle.

Jednou z příčin poškození / přidření vačkového hřídle mohou být horší lubrikační schopnosti motorového oleje vzhledem k jeho kvalitě nebo kontaminaci dieselovým palivem. Ke kontaminaci oleje dochází například tehdy, když jsou otvory trysky čerpadla (nacházející se na hlavě) opotřebované a nepoužije se řádné těsnění těchto částí trysky čerpadla. Dieselové palivo pak kontaminuje olej, čímž dojde k oslabení olejového filmu mezi palci vačky a zdvihátky a dochází k přidření a poškození dílů. Proto je nezbytné používat výrobcem předepsaný typ motorového oleje a zkontrolovat bezvadný stav všech opakovaně použitých komponentů. Při opravě doporučujeme také prověřit těsnost trysek a případně použít opravnou těsnicí sadu na jejich renovaci.

ZADŘENÁ VAČKA

Ukázka zadření vačky, způsobeného instalací do vyoseného uložení. Vačka se nemůže otáčet a zadře se, případně praskne. Olej a nečistoty v místě vnějšího uložení ložisek vačky zmenší radiální vůli vačky a vedou k následnému přidírání. Doporučujeme plochy pro usazení ložisek a zadní stranu pánví před montáží vyčistit vhodným odmašťovacím prostředkem.

PRASKLÁ VAČKA

Klasická příčina prasknutí vačky je její instalace do vyoseného uložení, kdy se vačka nemůže volně otáčet a praskne. K prasknutí dojde při instalaci litinové vačky, jejíž materiálová struktura nevydrží tlak otáčení mimo osu. Pokud do stejně vyoseného uložení instalujete ocelovou vačku, dojde k jejímu zadření. 

Důvody přidíraní mohou být multifaktoriální. Nemusí vždy jít o problém související s usazením mimo osu, ale o některý z kombinací níže uvedených problémů a také dalších v článku Hydraulická zdvihátka – příčiny a důsledky jejich poškození.

  • Oslabené mazací schopnosti motorového oleje v důsledku kontaminace motorovou naftou. Např. netěsný vstřikovač. Motorová nafta kontaminuje olej a oslabuje olejový film mezi vačkovými palci a zdvihátky.
  • Problémy s kvalitou motorového oleje – vačkový hřídel má úzké vačkové palce (záměrně, protože je zde omezený prostor v hlavě válců). Motorový olej tedy musí splňovat předepsané normy VW (505.01, 506.01 a 507.00). Tento olej je obecně dražší, ale je to jediný olej, který zajistí potřebný „olejový polštář“ mezi vačkovým hřídelem a zdvihátky tak, aby vydržely vysoké kontaktní tlaky.
  • Nesprávně nastavené časování ventilů nebo „přeskočení“ rozvodového řemene.
  • Špatná tloušťka těsnění hlavy válců.
  • Nedokonalé opracování dosedací plochy pro těsnění hlavy válců.
  • Nevhodné vymezení vůle ventilů (kontakt mezi zdvihátky a palci vačky je příliš těsný)
  • Použití některých původních vadných dílů, což vede k opakovenému projevu závady
  • Kombinace výše uvedených důvodů

Nečistoty a olej v uložení + další ukázky přidřených ložisek:

Pin It on Pinterest